Tagasiside

Lgp. perearstikeskuse külastaja!
Perearstikeskuse töötajate eesmärk on pakkuda teile võimalikult head arstiabi ja teenindust.
Teie arvamus on meile väga oluline! Palume Teilt tagasisidet nii selle kohta, millega olete rahul kui ka selle kohta, mida saaksime parandada.

2. Sugu:

3. Elukoht :

4. Kas perearstipraksis asub teie jaoks kergesti ligipääsetavas kohas?

5. Kas registreerimisel küsite teie käest registreerimise põhjust?

6. Kas olete teadlik telefoninõustamine (e-posti konsultatsiooni) võimalusest?

7. Kas olete teadlik koduvisiitide tegemise korraldusest praksises?

8. Kas olete teadlik praksises pakutavate tasulise teenuste olemasolust?

9. Kas olete tundnud end mingil põhjusel (rass, sugu, vanus, usuline kuuluvus vm) diskrimineerituna praksise personaliga suheldes?

10.Kas teid on praksises koheldud lugupidavalt ja austusväärsel?

11. Kas kolmanda isiku viibimiseks vastuvõtu juures (üliõpilased jne) on teie käest enne vastuvõtu algust küsitud selleks nõusolekut?

12. Kas olete külastanud praksise kodulehte?

13. Kas olete rahul oma perearstikeskuse ruumidega?

14. Kas vastuvõttudel on teile pakutud piisavalt arusaadavat infot teie tervise, uuringute ja ravi osas?

15. Kas olete vastuvõttudel saanud tervist edendavat infot piisavalt?

16. Kas tahaksite perearstikeskuse töös midagi muuta?

MAHTRA PAK OÜ

(+372) 60 14 722

mahtrapak@gmail.com

Mahtra 48, 13812 Tallinn

Registrikood 11053413

 

Lugupeetud patsiendid, Te saate leida kogu praeguse informatsiooni meist siin.

Palume Teil jätta tagasiside. Teie arvamus on meile väga tähtis. Täname !