meie keskus

Vastuvõtule registreerimine

Perearsti vastuvõtule palume alati registreerida  +372 60 147 22

Kõikidelt patsientidelt küsitakse nende pöördumise põhjust ja hinnatakse tervise probleemi kiireloomulisust.
Ägeda haigestumise korral püüame abi osutada pereõe või perearsti vastuvõtuna pöördumise päeval kui võetakse ühendust kuni 12.00, teistel juhtudel (krooniline haigus, plaaniline vastuvõtt) viie tööpäeva jooksul.
Tervisetõendi vormistamine ooteaeg kuni 15 päevani.
Ägeda seisundiga (hingamispuudulikkus, ägedad valud jne) , kui seisund on tõsine ja nõuab kohest meditsiinilist sekkumist, kutsuge kiirabi. Esimesel haigestumise päeval nõustab patsiendi telefoni teel pereõde, kes hindab tervislikku seisundit, annab soovitused koduseks raviks ja leiab patsiendile sobiva aja arsti vastuvõtule. Vajadusel pereõde küsib telefoni numbri ja arst helistab patsiendile tagasi. Vastuvõtule registreeritud patsiente püüame teenindada võimalusel õigeaegselt.

Kui vastuvõtule tuleb mitu isikut ühest perekonnast, palume panna vastuvõtuaeg igale pereliikmele. Kui Teil on aeg vastuvõtule broneeritud, kuid mingil põhjusel Te vastuvõtule tulla ei saa, palume sellest teada anda telefonil +372 60 147 22

Koduvisiidid

Koduvisiidi näidustuse otsustab arst või med. õde.
Koduvisiidi ajal on diagnostika võimalused äärmiselt piiratud.
Koduvisiit peab olema põhjendatud, mõistlik.

Retsepti pikendamine

Retsepti saab pikendada telefoni teel. Korduva retsepti pikendamiseks helistage oma pereõe numbril.
Retsepti väljastatakse kahe tööpäeva jooksul.

Analüüside vastused

Analüüside ja uuringute tulemuste teada saamiseks palume helistada tööpäevadel kell 13.00- 14.00 med.õele arsti kabineti telefoni numbrile.
Perearstikeskus teatab Teile analüüside ja uuringute tulemused ise vaid erandkorras, nt kui tegemist on olulise kõrvalekaldega analüüsidega või uuringu tulemustega, millele tuleb kiiresti reageerida

Töövõimetuslehed

Töövõimetusleht on rahaline dokument. Kui Teil tekib vajadus jääda töövõimetuslehele/hoolduslehele, siis andke palun sellest teada esimesel töölt puudumise päeval telefoni teel. Tagantjärgi ei saa töövõmetuslehte avada, välja arvatud kiirabi või erakorralise meditsiini osakonna poolt väljastatud dokumendi alusel.

Eriarstile suunamine

Eriarsti vastuvõtule suunamise vajaduse otsustab perearst.
Saatekirja saamiseks on vajalik registreeruda perearsti vastuvõtule.
Perearst annab saatekirja eriarstile ainult juhul, kui vajadus konsultatsiooniks on meditsiiniliselt põhjendatud, kui eelnevalt on esmased uuringud ja perearsti poolne läbivaatus tehtud.
Ilma perearsti saatekirjata võib pöörduda jargmiste erialade vastuvõtule:

 • Hambaarst
 • Silmaarst
 • Psühhiaater
 • Naha – ja suguhaiguste arst
 • Naistearst
 • Traumatoloog(värskete traumade korral)
Kui eriarsti juures selgub, et patsient vajab teise eriarsti vastuvõttu, siis vormistab uue saatekirja seesama eriarst. Patsient ei pea minema saatekirja saamiseks tagasi oma perearsti juurde. Saatekiri peab tervise infosüsteemis olema olemas enne aja broneerimist.
Perearst saab eriarstiga konsulteerida ka e-konsultatsiooni kaudu. Sel juhul saadab perearst patsiendi raviga seotud küsimuse läbi tervise infosüsteemi otse eriarstile. Eriarst annab perearstile tervise infosüsteemi kaudu tagasisidet hiljemalt nelja tööpäeva jooksul. Kui eriarst otsustab patsiendi vastuvõtule kutsuda, siis võetakse patsiendiga, arvestades terviseprobleemi kiireloomulisust, ühendust kuni kuue tööpäeva jooksul. On oluline, et patsiendi antud telefoninumber oleks korrektne ja patsient ise sel perioodil telefoni teel kättesaadav.

Töövõimetuse ja puude taotlemine

Püsiv töövõimetus 
Alates 1.jaanuarist 2017 hindab töövõimet ainult töötukassa.

Töövõime hindamise taotlust saab esitada:

Töövõime hindamisel võetakse arvesse teie terviseseisundit ning sellest tulenevaid tegutsemise ja osaluse piiranguid. Selleks hinnatakse teie kehalist ja vaimset võimekust erinevates valdkondades.

Töövõime hindamine koosneb viiest sammust:

 • arstivisiit
 • töövõime hindamise taotluse esitamine
 • eksperdiarvamuse koostamine
 • töövõime hindamise ulatuse otsustamine
 • töövõimetoetuse maksmine ja vajadusel teie nõustamine ning tööturuteenuste osutamine töötamise jätkamiseks või tööle saamiseks
Töövõime hindamisest saab lähemalt lugeda töötukassa kodulehelt.
Töövõimetoetus

 • osalise töövõime
 • puuduv töövõime.
Puude taotlemine ja tuvastamine
Puude tuvastamiseks ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse saamiseks esita taotlus.
Taotlust on võimalik:

Kui vajad abi taotluse täitmisel, siis klienditeenindajad aitavad sind. Taotluse võib sinu eest täita ka sinu pereliige, hooldaja, sotsiaaltöötaja või keegi teine. Sel juhul vajame taotlusele lisaks sinu allkirjale ka sind abistanud isiku allkirja.

Perearsti nimistusse registreerimine

Perearsti nimistusse registreerumiseks tuleb esitada enda eelistatud perearstile avaldus nimistusse võtmiseks. Esitage avaldus perearstile perearsti juures kohapeal või e-posti teel mahtrapak@gmail.com. Vastsündinute registreerimine toimub automaatselt oma ema perearsti nimistusse. See tähendab, et Te ei pea vastsündinule perearsti saamiseks avaldust esitama. Avaldus tuleb esitada vaid juhul, kui soovite lapsele enda perearstist erinevat perearsti. Perearst võib keelduda inimese võtmisest nimistusse juhul, kui tema nimistu on täis (ühe perearsti nimistus võib olla kuni 2000 inimest) või kui rahvastikuregistri järgi ei ole inimese elukoht selle perearsti teeninduspiirkonnas.

Tervisetõendid

Motoorsõidukijuhi tervisetõend
Enne autojuhi tervisetõendi vormistamist tuleb täita Tervisedeklaratsioon ja see digitaalselt allkirjastada.
( https://www.terviseportaal.ee/tervisetoendid/)

Tõendi saamiseks tuleb registreeruda pereõe vastuvõtule, kus mõõdetakse veresuhkru taset (3 tundi enne vastuvõttu ei tohi süüa) ja
vererõhku, kontrollitakse nägemist. Nägemisprobleemide korral on soovituslik käia eelnevalt ka silmaarsti juures. Kui kannate prille võtke need kaasa.

Relvaloa tervisetõend
Relvaloa tervisetõendi tegemisel on vajalik eelnevalt registreerida perearsti vastuvõtule. Kaasa võtta isikut tõendav dokument (ID kaart või pass).
Kõik relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud saadame psühhiaatri vastuvõtule.

Autojuhi ja relvaloa tervisetõendid väljastame ainult meie nimistusse kuuluvatele patsientidele.

Tervisetõend tööle
Kui Teil on otsene kokkupuude toiduainetega, siis tuleb teha väljaheite analüüs ja kopsuröntgen. Kui kokkupuudet toiduga ei ole, siis ainult röntgen.

Tõendi saamiseks palun pöörduge õdede poole.

Muud tõendid
Kooli puudumistõendid perearst ei väljasta. Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse paragraph § 36 alusel puudumistõendid väljastavad lapsevanemad.

Laagritesse (laste-, spordi-, puhke- laagritesse) tervisetõendeid ei väljastata. Vastavalt sotsiaalministri määrusele “Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele” teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja vajalikest eritingimustest lapsevanem.

Ravikindlustamata patsientide vastuvõtt

Tallinna elanike registrisse kuuluvad ravikindlustamata isikud saavad eriarsti ambulatoorset abi Nõmme tervisekeskuses (Jaama 11)

Eriarsti ambulatoorset abi osutatakse järgmistel aegadel:
– esmaspäeviti ja neljapäeviti kl 08:00-12:00
Ravimiretsepte saab pikendada oma perearstikeskuses ja seda on võimalik teha ka Benu apteegi veebilehel või osades Benu apteekides kohapeal.
Eriarsti ambulatoorne vastuvõtt on kõikidele Tallinna elanike registrisse kantud inimestele tasuta. Vastuvõtule tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument. Enne eriarsti vastuvõtule minekut tuleb end registreerida tervisekeskuse registratuuris.

Kuna abiandmine toimub elavas järjekorras (puudub eelregistreerimine), palume patsientidel arvestada mõningase ooteajaga. patsientidel pöörduda Tallinna haiglate erakorralise meditsiini osakonda.

Tallinna elanike registrisse mittekuuluvatel ravikindlustamata elanikel tuleb vastuvõtu, analüüside, uuringute ja protseduuride eest ise tasuda.

Vältimatu arstiabi saamiseks palume patsientidel pöörduda Tallinna haiglate erakorralise meditsiini osakonda.

Kasulik informatsioon

Perearsti nõuandetelefon 1220
Perearsti nõuanne 1220 on üleriigiline telefon, kust saab meditsiinilist nõu 24 tundi ööpäevas eesti ja vene keeles. Telefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning infot Eesti tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes. Helistamisel ei tuvastata helistaja isikut, helistada ja nõu küsida võivad kõik, k.a. ravikindlustuseta inimesed. Välismaalt helistades on number +372 630 4107. Lauatelefonilt (v.a. Starmani ja Tele2 võrgust) helistades on kõne esimesed 5 minutit tasuta, edasi kehtib kohaliku kõne hind. Mobiiltelefonilt helistades kehtib kõne algusest paketipõhine helistamise hind.

Perearsti nõuandetelefon 1220 on loodud selleks, et lihtsustada nõu ja abi saamist perearstilt:

 • Ka ajal kui enda perearst ei ole kättesaadav
 • Kui on takistusi enda perearstile pöördumiseks
 • Arvate, et terviseprobleem ei vaja perearsti poole pöördumist
 • Kui vajate konsultatsiooni kellegi teise (lapse, lähedase) tervise küsimuses.
Eesti Tervisekassa
Lastekodu 48, 10144, Tallinn
Avatud: E-R 8:30 – 16:30
L-P: suletud
Telefon: +372 66 966 30
E-mail: info@tervisekassa.ee
Terviseamet
Paldiski mnt 81, 10617, Тallinn
Avatud: E-R: 08:00-16:00
L-P: suletud
Telefon: +372 794 3500
E-mail: kesk@terviseamet.ee
Kasulik viited

Erakorraline abi

 • Kiirabi 112
 • Perearsti infotelefon 1220 (välismaalt helistades valige +372 643 66 30)
 • Põhja-Eesti Regionaalhaigla Erakorralise meditsiini osakond, J. Sütiste tee 19
 • Ida-Tallinna Keskhaigla Erakorralise meditsiini osakond, Ravi 18
 • Tallinna Lastehaigla Vastuvõtuosakond, Tervise 28
 • Lääne-Tallinna Keskhaigla Erakorralise meditsiini osakond, Paldiski mnt 68
 • Erakorraline abi silmaprobleemide korral Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakond, Ravi 18
 • Erakorraline psühhiaatriline abi PERH Psühhiaatriakliinik, Paldiki mnt 52, Valvetoa telefon +372 617 26 50
MAHTRA PAK OÜ

(+372) 60 14 722

mahtrapak@gmail.com

Mahtra 48, 13812 Tallinn

Registrikood 11053413

Lugupeetud patsiendid, Te saate leida kogu praeguse informatsiooni meist siin.

Palume Teil jätta tagasiside. Teie arvamus on meile väga tähtis. Täname !